De Valk 2022

We organiseren dit jaar op 4 oktober een uitstap naar roofvogels De Valk in Lunteren. Deze activiteit is beperkt in aantal leden, maximum 15 personen zijn toegelaten waardoor we genoodzaakt zijn om met een wachtlijst te werken.

Uw inschrijving is pas definitief na storting van 90 euro op de rekening van Studio 2290: BE48739018393827

Kan je niet meegaan, vragen we om dit tijdig te melden zodat er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen.

In deze 90 euro zijn 2 fotosessies inbegrepen (voor- en namiddag) en een broodje tijdens de middagpauze.

Inschrijven en betaling kan enkel door leden van de vereniging en moeten ten laatste op 20 september 2022 binnen zijn.

Meer info kan je vinden op volgende website: http://devalkroofvogels.nl/

Men verwacht ons om 9h en het einde is voorzien omstreeks 16h.